Knihy, denníky, brožúry

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

19,00  s DPH
Siedme, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

17,00  s DPH
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické

Výroba rozvádzačov NN podľa europských noriem a ich správne umiestnenie

17,00  s DPH
Autor v knihe ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1